Petrolimex Yên Bái huấn luyện ATVSLĐ năm 2017

Tô Thị Bích Thảo

CV. Phòng TCHC

08:08 SA @ Thứ Năm - 19 Tháng Mười, 2017

Từ ngày 11 - 19.10.2017, Công ty Xăng dầu Yên Bái (Petrolimex Yên Bái) đã tổ chức các lớp Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho toàn thể CBCNV-NLĐ Công ty tại Trụ sở Văn phòng Công ty.

CBCNV Công ty trực tiếp thực hành các Kỹ năng sơ cứu TNLĐ, phòng chống bệnh nghề nghiệp

Các học viên đã được truyền đạt những nội dung văn bản pháp luật mới về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh; nội quy an toàn, VSLĐ; biển báo biển chỉ dẫn an toàn , VSLĐ và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhận.

Bên cạnh đó, các bác sỹ tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái trực tiếp hướng dẫn các Kỹ năng sơ cứu TNLĐ, phòng chống bệnh nghề nghiệp ngay tại lớp học.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội