Diễn tập PCCC & CNCH tại Kho Xăng dầu Trà Vinh

Thanh Phương

CV phòng TCHC

02:21 CH @ Thứ Năm - 19 Tháng Mười, 2017

Trà Vinh, ngày 19.10.2017. Công ty Xăng dầu Trà Vinh (Petrolimex Trà Vinh) phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Trà Vinh (PC66) tổ chức buổi diễn tập PCCC & CNCH tại Kho Xăng dầu Trà Vinh.

Thông qua buổi diễn tập đã góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ cho cán bộ công nhân viên Công ty, từ đó có ý thức hơn trong công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Đồng thời, chủ động trong việc phối hợp chữa cháy, cứu người, cứu tài sản của Công ty một cách có hiệu quả nhất, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội