Petrolimex Quảng Ngãi huấn luyện ATVSLĐ năm 2017

Lê Văn Kiều

CV phòng TCHC

11:12 SA @ Thứ Ba - 17 Tháng Mười, 2017

Ông Lâm Tùng Vũ – Phó giám đốc Công ty hướng dẫn các nội dung trong chương trình huấn luyện ATVSLĐ

Ngày 17.10.2017, Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi (Petrolimex Quảng Ngãi) đã tổ chức khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho CBCNV-NLĐ.

Khóa huấn luyện trang bị cho các học viên những kiến thức về công tác ATVSLĐ, biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Kết thúc khóa huấn luyện, Công ty đã tổ chức kiểm tra, đánh giá và xếp loại đối với các học viên đạt yêu cầu và cấp giấy chứng nhận ATVSLĐ.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội