Petrolimex Quảng Ngãi nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT trong SXKD

Lê Văn Kiều

Chuyên viên Phòng TCHC

03:49 CH @ Thứ Ba - 19 Tháng Chín, 2017

Để nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng, ứng dụng CNTT vào công tác quản lý SXKD, từ ngày 12-15.9.2017 Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi phối phối hợp với CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex (Piacom) tổ chức khóa đào tạo về sử dụng windows 10 và Microsoft office chuyên sâu cho CBCNV Công ty.

Tại lớp học, các học viên đã được giảng viên truyền đạt, hướng dẫn những nội dung theo chương trình đào tạo; đồng thời trao đổi những vấn đề còn vướng mắc về ứng dụng CNTT vào công việc hàng ngày đê giảng viên giải đáp, hỗ trợ nhằm phục vụ công tác trong thời gian tới được tốt hơn.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội