Petrolimex Sông Bé quyết tâm hoàn thành KH năm 2017

Trịnh Đình Tuấn

Trưởng phòng Kinh Doanh

08:48 SA @ Thứ Tư - 18 Tháng Mười, 2017

Ngày 17.10.2017, Công ty Xăng dầu Sông Bé – TNHH MTV (Petrolimex Sông Bé) tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác kinh doanh 09 tháng đầu năm và đề ra giải pháp quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Sông BéNguyễn Văn Tàu chỉ đạo tại Hội nghị

9 tháng đầu năm, Petrolimex Sông Bé đạt được một số kết quả như sau:

+ Sản lượng xăng dầu xuất bán đạt 76% kế hoạch và bằng 110% so với cùng kỳ, trong đó: bán lẻ đạt 74% kế hoạch và bằng 107% so với cùng kỳ.

+ Sản lượng dầu mỡ nhờn đạt 73% kế hoạch và bằng 91% so với cùng kỳ; sản lượng Gas đạt 71% kế hoạch và bằng 105% so với cùng kỳ.

+ Doanh thu bán sơn đạt 83% kế hoạch và bằng 103% so với cùng kỳ, doanh thu bán bảo hiểm PJICO bằng 82% kế hoạch và bằng 112%so với cùng kỳ.

+ Lợi nhuận thực hiện đạt và vượt theo tiến độ kế hoạch Tập đoàn giao và có tăng trưởng so với cùng kỳ.

+ Nộp ngân sách 223 tỷ đồng đạt 80% kế hoạch và bằng 108% so với cùng kỳ.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội