Petrolimex Tây Ninh với chuyên đề “Văn hóa trong kinh doanh xăng dầu”

Trương Nữ Hải Hà

Chuyên viên phòng TCHC

04:11 CH @ Thứ Ba - 11 Tháng Mười, 2016

PGS.TS.NGƯT Võ Phước Tấn trình bày báo cáo “Văn hóa trong kinh doanh xăng dầu”

Sáng ngày 10.10.2016, Công ty Xăng dầu Tây Ninh (Petrolimex Tây Ninh) tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề “Văn hóa trong kinh doanh xăng dầu”do PGS.TS.NGƯT Võ Phước Tấn, giảng viên cao cấp thuộc trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại trình bày.

Tham dự lớp bồi dưỡng có Ban giám đốc; trưởng, phó phòng nghiệp vụ và phụ trách các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty.

Với phần trình bày ngắn gọn, súc tích của giảng viên nhưng đã mang lại những kiến thức thực sự bổ ích cho mỗi người lao động nói chung cũng như phụ trách các cửa hàng xăng dầu nói riêng để vận dụng vào thực tiễn ở cửa hàng.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội