Petrolimex An Giang kinh doanh ngoài xăng dầu tăng trưởng tốt

Phước Đức

02:53 CH @ Thứ Hai - 10 Tháng Mười, 2016

Chiều 07.10.2016, Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang (Petrolimex An Giang/Công ty) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kinh doanh 09 tháng đầu năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2016 tại hội trường văn phòng Công ty.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Hồng Phong phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị sơ kết có Đảng ủy, Ban Giám đốc, Trưởng/Phó phòng nghiệp vụ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty. Đồng chí Hồng Phong, Chủ tịch kiêm giám đốc chủ trì Hội nghị.

Trong 09 tháng đầu năm 2016, Công ty thực hiện tốt công tác đảm bảo nguồn phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh, an ninh – quốc phòng và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn An Giang. Các hoạt động kinh doanh khác ngoài xăng dầu (PLC, LPG, Pjico, Sơn…) thực hiện đạt, vượt kế hoạch Tập đoàn giao và tăng trưởng khá tốt so với cùng kỳ 9T-2015. Triển khai công tác đầu tư cơ sở vật chất 9,7 tỷ đồng (66%KH), trong đó bao gồm phát triển mới thêm 02 CHXD. Thực hiện kịp thời chế độ tiền lương/thưởng, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần NLĐ. Đảm bảo tốt mọi mặt về công tác an toàn VSLĐ, PCCC và BVMT. Kiện toàn các quy trình, quy chế quản lý, quản trị, điều hành Công ty, v.v...

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội