Đảng bộ PLC & PG Bank quán triệt Nghị quyết XII của Đảng

Nguyễn Văn Ngọc

Ủy viên BCH Đảng bộ

02:27 CH @ Thứ Sáu - 07 Tháng Mười, 2016

Sáng 07.10.2016 Đảng ủy Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC) và Đảng ủy Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) phối hợp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến hơn 200 đảng viên và cán bộ chủ chốt của PLC và PG Bank.

Đ/c Lê Quang Tuấn - UV BTV Đảng ủy - Phó TGĐ PLC khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã nghe đ/c Lê Văn Long - Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII về các nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các văn kiện: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI tại Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2010-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2015-2020; Báo cáo tổng kết Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội