Petrolimex Quảng Trị quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Trần Nguyễn Hoàng

Phó trưởng phòng TC-HC

08:55 SA @ Thứ Năm - 04 Tháng Tám, 2016

Đảng bộ Công ty Xăng dầu Quảng Trị (Petrolimex Quảng Trị) đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tập huấn thực hiện Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, tại Hội trường Công ty ngày 02.8.2016.

Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp Tỉnh Võ Thái Phong quán triệt các chuyên đề tại Hội nghị

Đến dự Hội nghị có Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị Hồ Hải Đăng; Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp Tỉnh Võ Thái Phong; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Petrolimex Quảng Trị Nguyễn Đức Hùng và trên 100 đồng chí đảng viên, cán bộ chủ chốt của Công ty.

Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên, cán bộ chủ chốt của Petrolimex Quảng Trị đã nghe các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Tỉnh quán triệt các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2021; Báo cáo thực hiện Nghị quyết TW 4 Khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Quan điểm chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Toàn cảnh hội nghị

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội