ĐTN Petrolimex An Giang với chiến dịch CHXD xanh - sạch - đẹp

Lê Hữu Nghĩa

CV. Phòng QLKT

07:36 SA @ Thứ Ba - 11 Tháng Mười, 2016

Thực hiện kế hoạch số 013 KH/PLXAG-ĐTN ngày 03.10.2016 của BCH Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Xăng Dầu An Giang (Petrolimex An Giang/Công ty), sáng 09.10.2016 Đoàn Thanh niên (ĐTN) và Ban chấp hành Công đoàn (CĐ) Petrolimex An Giang đã ra quân tổng vệ sinh CHXD Bình Hòa.

Sử dụng nước tẩy đa năng Jana để vệ sinh cột bơm

Tham gia buổi tổng vệ sinh có Bà Lâm Lê Ngọc Thủy - Phó chủ tịch CĐ; ông Trương Hồng Vũ - Phó bí thư ĐTN và 15 đoàn viên đang sinh hoạt tại chi Đoàn.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên và người lao động trong Công ty về công tác An toàn vệ sinh lao động - PCCN, bảo vệ môi trường; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của đoàn viên và người lao động. Tăng cường thay đổi những thói quen, hoạt động hàng ngày của đoàn viên thanh niên và người lao động; xem công tác An toàn vệ sinh lao động - PCCN, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần làm cho thế giới xanh, sạch hơn.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội