Petrolimex Tây Ninh hoàn thành vượt trội chỉ tiêu kinh doanh được giao

Trương Nữ Hải Hà

Chuyên viên phòng TCHC

04:13 CH @ Thứ Ba - 11 Tháng Mười, 2016

Sáng 10.10.2016 Công ty Xăng dầu Tây Ninh (Petrolimex Tây Ninh) đã kết hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Tây Ninh Huỳnh Văn Đền chủ trìHội nghị

*

Tham dự Hội nghị có cấp Ủy Đảng; Ban giám đốc; đại diện Ban chấp hành Công đoàn; trưởng, phó phòng nghiệp vụ và phụ trách các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty. Hội nghị đã nghe Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Huỳnh Văn Đền báo cáo tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016.

*

Trong 9 tháng năm 2016, với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV Công ty, Petrolimex Tây Ninh đã hoàn thành vượt trội một số chỉ tiêu kinh doanh Tập đoàn giao, cụ thể:

- Sản lượng bán buôn trực tiếp đã đạt 94,2% kế hoạch năm.

- Sản lượng bán đại lý đạt 96,8% kế hoạch năm.

- Sản lượng Gas đạt 94,3% kế hoạch năm.

- Doanh thu bảo hiểm (thu hộ) đạt 98,3% kế hoạch năm.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội