Vinh danh CHXD Yên Sơn dẫn đầu thi đua tháng 10/2018

Trần Thị Kim Tuyến

PTP. Kinh doanh xăng dầu

03:38 CH @ Thứ Năm - 15 Tháng Mười Một, 2018

Phó giám đốc Petrolimex Nghệ An Võ Anh Tuấn vinh danh tập thể CHXD Yên Sơn và CHT Nguyễn Phi Long(Ảnh: Nguyễn Đức Hoàng).

Cửa hàng trưởng các CHXD cụm Tây Nam Nghệ An dự lễ vinh danh, học tập kinh nghiệm của CHXD Yên Sơn

Tháng 10/2018, CHXD Yên Sơn hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu kinh doanh, xuất sắc vượt lên dẫn đầu trong tổng số 74 CHXD trực thuộc Công ty về điểm số thi đua. So với kế hoạch bình quân tháng 10/2018, sản lượng xăng dầu của cửa hàng đạt 112%, Dầu mỡ nhờn đạt 165%, doanh thu bảo hiểm đạt 162%, sản lượng nước giặt Jana đạt 267%.

Đại diện lãnh đạo Công ty, Phó giám đốc Công ty Võ Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương thành tích mà tập thể CHXD Yên Sơn và CHT Nguyễn Phi Long đã đạt được trong tháng 10/2018, Lãnh đạo Công ty tin tưởng rằng CHT Nguyễn Phi Long và tập thể CHXD Yên Sơn sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu để đưa sản lượng, doanh thu của đơn vị tăng trưởng một cách bền vững,... và đạt được thành tích tốt hơn nữa trong các tháng tiếp theo.

Lãnh đạo Công ty cũng mong muốn các CHXD cụm Tây Nam học tập kinh nghiệm bán hàng/quản lý của CHXD Yên Sơn, cùng thi đua hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội