Petrolimex Lào Cai đào tạo quản trị chi phí trên Egas

Đặng Thị hải

CV Phòng KTTC

06:44 CH @ Thứ Hai - 20 Tháng Tám, 2018

Ngày 20.8.2018, Petrolimex Lào Cai tổ chức đào tạo quản trị chi phí trên phần mềm quản lý cửa hàng EGAS và tích hợp lên phần mềm quản trị kinh doanh SAP - ERP cho tất cả CBCNV làm công tác quản lý nghiệp vụ kế toán, kinh doanh và cán bộ quản lý tại các cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh Gas.

Trưởng phòng dịch vụ và đào tạo PIACOMHoàng Ngọc Đảngtrực tiếp hướng dẫn tại lớp học

Quản trị chi phí trên phần mềm quản lý cửa hàng Egas và tích hợp lên hệ thống quản trị kinh doanh SAP - ERP là chương trình do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) triển khai tại tất cả các cửa hàng trực thuộc Petrolimex, là chương trình rất thiết thực nhằm tăng cường và nâng cao công tác quản trị kinh doanh, dữ liệu chi phí từ khâu phát sinh tại các đơn vị được cập nhật kịp thời trên Egas, đồng bộ lên SAP và lưu trữ trên hệ thống của Tập đoàn.

Việc quản trị mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý, thống kê, báo cáo, quyết toán chi phí hàng kỳ tại các Công ty cũng như trên phạm vi toàn Tập đoàn.

Sau khóa đào tạo, toàn bộ cán bộ tham gia đào tạo đã thao tác thành thục trên Egas và sẵn sàng thực hiện việc quản trị chi phí trong thời gian tới theo đúng kế hoạch của Tập đoàn.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội