Petrolimex Quảng Ngãi đào tạo sử dụng phần mềm tích hợp hóa đơn điện tử trên EGAS

Lê Văn Kiều

CV phòng TCHC

09:41 SA @ Thứ Sáu - 16 Tháng Ba, 2018

Để kịp thời áp dụng hóa đơn điện tử vào hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ ngày 01.4.2018 theo chủ trương chung của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, từ ngày 15-21/3/2018 Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi (Petrolimex Quảng Ngãi) đã tổ chức khóa đào tạo sử dụng phần mềm tích hợp hóa đơn điện tử trên EGAS đối với 100% CBCNV Công ty.

Ông Trần Ngọc Tiên – Phó giám đốc Công ty phát biểu và chỉ đạo tại khóa đào tạo

Mục tiêu của khóa đào tạo nhằm cập nhập quy trình phát hành và quản lý hóa đơn khi áp dụng hóa đơn điện tử vào thực tế, tham dự khóa đào tạo, học viên được giới thiệu về hệ thống HĐĐT _e-Invoice, cập nhật sự thay đổi của hệ thống ERP-SAP, Egas khi phát hành và quản lý hóa đơn.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội