Petrolimex Sài Gòn triển khai 08 nhóm giải pháp hoạt động chất lượng 2018 - 2020

Thanh Hương

BBT Website

01:57 CH @ Thứ Năm - 15 Tháng Ba, 2018

Ngày 12.3.2018, Công ty Xăng dầu Khu vực II tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động công tác chất lượng năm 2017, định hướng chương trình chất lượng 2018 - 2020. Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh chủ trì hội nghị.

\

Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh chỉ đạokết luậnhội nghị

Năm 2018,Chủ tịch Công ty yêu cầu từng bộ phận phải cải thiện cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụcùng sự phối hợp,gắn kết giữa các phòng ban/đơn vịđể triển khai hiệu quảchương trình chất lượng 2018 - 2020,kiên trìmục tiêu cốt lõi "An toàn - Chất lượng - Hiệu quả"để cùng nhau xây dựng Petrolimex Sài Gòn ngày càng phát triển với08 nhóm giải pháp, cụ thể:

(1) Kiến tạo môi trường làm việc khuyến khích sáng tạo;

(2) Gắn quản trị chất lượng với chiến lược chức năng, triển khai mục tiêu kế hoạch, quản lý điều hành và tác nghiệp hàng ngày;

(3) Tiếp tục tinh gọn, chuẩn hóa tài liệu nội bộ theo 5W + 1H để đảm bảo hiệu lực thi hành, tuân thủ yêu cầu pháp luật, Tập đoàn;

(4) Cải tiến áp dụng 5S;

(5) Triển khai thực hiện các “Chuẩn chất lượng dịch vụ”, cam kết không ngừng cải tiến để thỏa mãn nhu cầu khách hàng;

(6) Mở rộng áp dụng các tiêu chuẩn, công cụ quản lý tiên tiến để năng cao năng lực quản trị;

(7) Nâng cao hiệu quả công tác đánh giá nội bộ, đánh giá của các tổ chức chứng nhận và đánh giá của khách hàng; khắc phục sự không phù hợp để duy trì, thúc đẩy cải tiến hệ thống;

(8) Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá hoạt động quản lý QHSE, trong nội bộ và ra bên ngoài.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội