Petrolimex Hà Sơn Bình sẵn sàng quản trị chi phí trên Egas từ 01.01.2019

Nguyễn Thành Sơn

BBT website

05:56 CH @ Thứ Sáu - 26 Tháng Mười, 2018

Ngày 26.10.2018, Petrolimex Hà Sơn Bình tập huấnCửa hàng trưởng, nhân viên nghiệp vụ Cửa hàng Xăng dầu (CHXD) sẵn sàng cho công tácquản trị chi phí trên hệ thống Egas.

Chương trình Quản trị chi phí trên Egas là nghiệp vụ quản lý chi phí từ Công ty đến các Cửa hàng trực thuộc, dữ liệu chi phí từ khâu phát sinh tại các cửa hàng được cập nhật kịp thời trên Egas, đồng bộ lên SAP và lưu trữ trên hệ thống Petrolimex.

Chương trình được áp dụng chính thức tại tất cả các CHXD của Công ty từ ngày 01.01.2019 sẽ giúp giảm tải công việc của phòng Kế toán Tài chính, tăng cường và nâng cao công tác quản trị kinh doanh.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội