3 mục tiêu trọng tâm cho 3 tháng cuối năm 2017

Trương Thị An

Phó TP. TCHC

08:57 SA @ Thứ Ba - 03 Tháng Mười, 2017

Chủ tịch kiêm giám đốc Petrolimex Điện Biên Trần Quang Hưngtrao xe máy tới CHXD số 20, 23 và KDTH Noong Bua

Trong 9 tháng,Petrolimex Điện Biên thực hiện nhiệm vụ SXKD ước đạt sản lượng xăng dầu trên 68% KH giao và bằng 100% so với cùng kỳ; sản lượng DMN đạt 47% KH giao và bằng 71% so với cùng kỳ; sản lượng gas đạt 74% KH giao và bằng 109% so với cùng kỳ; mặt hàng sơn đạt 62% KH giao đạt 165% so với cùng kỳ; nước giặt Jana đạt 58% KH giao so với cùng kỳ đạt 126%; doanh thu bảo hiểm đạt 65% KH giao so với cùng kỳ đạt 106%; trong 9 tháng đã thực hiện xây mới một CHXD huyện Nậm Pồ phục vụ nhân dân trên địa bàn huyện thuộc vùng khó khăn nhất của tỉnh; tổ chức huấn luyện An toàn PCCC theo đúng quy định của Nhà nước và đào tạo quy trình bán hàng 5 bước tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex cho 130 lao động theo chỉ đạo của Tập đoàn.

Được sự hỗ trợ của Tổng công ty Gas Petrolimex (PGC) nhân dịp này, Công ty đã trao 3 xe máy tới CHXD số 20, 23 và cửa hàng Kinh doanh tổng hợp Noong Bua để làm phương tiện vận chuyển bán lẻ gas bình Petrolimex tại địa bàn.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội