Tập huấn ATVSLĐ, PCCC & CNCH năm 2020

Phạm Ngọc Tuân

Phó trưởng phòng QLKT

10:23 SA @ Thứ Ba - 27 Tháng Mười, 2020

Từ ngày 19.10.2020 đến 23.10.2020, Petrolimex Cao Bằng đã phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Cao Bằng (PC07), Trung tâm kiểm soát bệnh tật – Sở Y tế tỉnh Cao Bằng tổ chức Lớp tập huấn ATVSLĐ, PCCC & CNCH cho người sử dụng lao động, người làm công tác ATVSLĐ và NLĐ trong Công ty.

Trưởng ban chỉ huy PCCC - Phó Giám đốc Petrolimex Cao BằngĐàm Văn Ba phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Đồng thời trong dịp này, Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở CHXD 01 phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp Phòng PC07 tổ chức diễn tập phương án PCCC & CNCH tại CHXD 01

Phát biểu khai mạc, Trưởng ban chỉ huy PCCC - Phó Giám đốc Petrolimex Cao BằngĐàm Văn Banhấn mạnh tầm quan trọng của việc huấn luyện ATVSLĐ, PCCC & CNCH, giúp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ATVSLĐ, PCCC trong quá trình SXKD, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại địa phương, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh và nhiệm vụ được Tập đoàn giao.

Qua hai lớp tập huấn, các học viên củng cố kiến thức về công tác ATVSLĐ, PCCC & CNCH; mục đích, ý nghĩa của công tác ATVSLĐ, PCCC & CNCH; các quyền và nghĩa vụ của NLĐ, người sử dụng lao động… Bên cạnh đó, giúp nắm bắt được các yếu tố gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, biện pháp kỹ thuật an toàn và cải thiện điều kiện lao động tại các vị trí sản xuất kinh doanh của đơn vị mình.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội