Sẵn sàng cho Quý II với 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Đoàn Văn Tưởng

Phó TP. TCHC

11:30 SA @ Thứ Năm - 18 Tháng Tư, 2019

Nhóm thảo luận về cơ chế, chính sách bán hàng cho Quý II/2019

Kinh doanh xăng dầu Quý I có nhiều khó khăn, nhu cầu tiêu thụ suy giảm, cạnh tranh gay gắt. Petrolimex Bắc Thái đã triển khai đồng loạt các dự án nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh doanh, tập trung phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ, nâng cao sản lượng xuất bán cửa hàng hiện tại, quản trị khách hàng để chủ động trong bán hàng; đưa được 2 cửa hàng mới đi vào hoạt động.

Lãnh đạo Công ty đã tổ chức 9 cuộc họp để gặp mặt, đối thoại với 100% NLĐ trong toàn Công ty.

Bằng quyết tâm triển khai KH Quý I đã đề ra, tập thể CBCNV-NLĐ Công ty đã đặt được kết quả cụ thể:

- Xăng dầu: Đạt 92% so với cùng kỳ, đạt 23% so với kế hoạch Tập đoàn giao; Trong đó bán lẻ đạt 93% so với cùng kỳ.

- Dầu mỡ nhờn: Đạt 104% so với cùng kỳ, đạt 23% so với kế hoạch.

- Gas hóa lỏng: Đạt 128% so với cùng kỳ, đạt 26% so với kế hoạch.

- Bảo hiểm: Đạt 119% so cùng kỳ, đạt 28% so với kế hoạch.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội