Phấn đấu tỷ trọng ngoài ngành đạt 30%

Nguyễn Thị Bích Thúy

Phó trưởng phòng Tổng hợp

04:43 CH @ Thứ Năm - 19 Tháng Giêng, 2017

Ngày 19/01/2017 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (Piacom) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017; hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Ông Phan Thanh Sơn, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Mục tiêu năm 2017, Công ty xác định tiếp tục xác định thị trường nội bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là thị trường chính. Tập trung phát triển thị trường ngoài ngành đặc biệt thị trường bán lẻ xăng dầu và thị trường Lào, phấn đấu tỷ trọng thị trường ngoài ngành ở mức 30%. Song song với công tác tổ chức kinh doanh tập trung công tác triển khai hệ thống khung năng lực lõi CCF và hệ thống chỉ số đánh giá hiệu suất công việc KPI vào hoạt động quản trị của Công ty.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội