Khi người lao động thực sự làm chủ

Đoàn Văn Tưởng

Phó trưởng phòng TCHC

02:41 CH @ Thứ Tư - 23 Tháng Mười Hai, 2015

Cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc tổ chức hội nghị người lao động và thực hiện dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp; thực hiện chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2016 - 2025 "Đem lại thành công và hạnh phúc cho người lao động - Xây dựng người lao động chuyên nghiệp hóa", lãnh đạo Công ty Xăng dầu Bắc Thái (Petrolimex Thái Nguyên) và Ban thường vụ Công đoàn Công ty đã thống nhất thay đổi phương pháp tổ chức hội nghị người lao động với chủ trương "Thực hiện dân chủ - hướng tới người lao động trong doanh nghiệp" và chọn hội nghị người lao động khối thi đua văn phòng làm mẫu cho các khối thi đua khác trực thuộc Công ty.

Ông Nguyễn Thanh Khương - Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty làm rõ thêm các vấn đề mà các đội thuyết trình chưa đầy đủ

Các đội thảo luận và trình bày lên giấy khổ lớn A0

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội