Petrolimex Thái Nguyên: 5S từ nhận thức đến thực tiễn

Đoàn Văn Tưởng

Phó trưởng phòng TCHC

05:38 CH @ Thứ Hai - 07 Tháng Mười Hai, 2015

Từ ngày 01.10.2015 Petrolimex Bắc Thái đã chính thức áp dụng phương pháp quản lý 5S trong hoạt động kinh doanh cho toàn bộ cửa hàng xăng dầu (CHXD) tới Văn phòng trực thuộc Công ty.

Hàng hóa trưng bày tại CHXD Petrolimex Thái Nguyên theo 5S

Nội dung phương pháp quản lý 5S rất đơn giản gồm: Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng tuy nhiên để thực hiện được 5S đòi hỏi phải có sự quyết tâm cao, phương pháp đúng đắn của Ban lãnh đạo, sự vào cuộc, tuyên truyền của các tổ chức Đảng, đoàn thể và đặc biệt phải có sự đồng lòng, ủng hộ của tập thể, cá nhân trong Công ty.

Sau một tháng đầu vận hành phương pháp 5S, Công ty đánh giá bước đầu đã thành công: CHXD, văn phòng sạch sẽ, gọn gàng hơn; tư tưởng của đa số người lao động đã thấy được tác dụng của việc áp dụng phương pháp 5S, nhiều cá nhân đã vận dụng tại gia đình rất hiệu quả, tuy nhiên phương pháp áp dụng còn lúng túng, một số ít người lao động vẫn còn chưa nhận thức rõ…

Trong tháng 11/2015 Petrolimex Thái Nguyên triển khai phương pháp 5S giai đoạn 2, gồm: Sàng lọc, sắp sếp hàng hóa, tài sản, công cụ dụng cụ; thay đổi phương pháp quản lý điều hành, đổi mới phương thức hội họp, hội nghị.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội