K131 vinh danh CHXD 26 hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kinh doanh Quý I/2022

Trịnh Ngọc Tuấn

Phó phòng TCHC - XNXD K131

08:47 SA @ Thứ Sáu - 15 Tháng Tư, 2022

Ngày 14.4.2022, Xí nghiệp Xăng dầu (XNXD) K131 đã tổ chức vinh danh, khen thưởng CHXD 26 đạt thành tích hoàn thành toàn diện nhiệm vụ SXKD Quý I/2022.

Giám đốc XNXD K131 Hoàng Thanh Hải vinh danh, khen thưởng CHXD 26 đạt thành tích hoàn thành toàn diện nhiệm vụ SXKD Quý I/2022
 Cửa hàng trưởng CHXD  26 Phạm Văn Tám phát biểu tại Hội nghị

Quý I/2022, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Người dân vẫn còn hạn chế đi lại, giá xăng dầu liên tục tăng do ảnh hưởng bởi chiến tranh Nga – Ukraina nên nhiều doanh nghiệp vận tải phải cắt giảm chuyến, hoạt động cầm chừng đã làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh tại các cửa hàng.

Tuy nhiên, vượt qua khó khăn CHXD 26 đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể: Xăng dầu sáng đạt 108%, DMN đạt 111%, chất tẩy rửa JANA đạt 112%, bảo hiểm đạt 115% kế hoạch bình quân quý, CBCNV-NLĐ luôn chấp hành tốt nội quy, quy định của các cấp, đơn vị an toàn và đã được Giám đốc Xí nghiệp biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc XNXD K131 Hoàng Thanh Hải ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của CHXD 26, đồng thời yêu cầu các Cửa hàng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng, phát triển thêm khách hàng để gia tăng sản lượng, thực hiện tốt nội quy, quy định của Tập đoàn, Công ty, phấn đấu cùng Xí nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch SXKD được giao năm 2022.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội