Đổi mới cơ chế quản lý nội bộ để phát triển bền vững

Nguyễn Thị Kim Liễu

PTP. Tổ chức Hành chính

03:56 CH @ Thứ Tư - 10 Tháng Giêng, 2018

Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và Hội nghị người lao động năm 2018 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường và Kỹ thuật Xăng dầu (Công ty PETS) được tổ chức vào chiều ngày 09.01.2018, tại Hội trường Petrolimex Sài Gòn.

Giám đốc Petrolimex Sài GònTrịnh Bá Bộphát biểu chỉ đạo hội nghị

Trở thành pháp nhân độc lập từ tháng 04/2017, qua gần 01 năm hoạt động - Công ty PETS vừa ổn định mô hình tổ chức, hoàn thiện các quy định chính sách vừa phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao và đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Doanh thu đạt 42.2 tỷ đồng tương đương 104% kế hoạch, lãi gộp đạt 96% kế hoạch.

Các hoạt động chính như dịch vụ súc rửa và dịch vụ kỹ thuật khác có bước tăng trưởng so với kế hoạch đề ra do đáp ứng nhu cầu chuyển đổi xăng E5 của thị trường. Công tác an toàn trong mọi hoạt động sản xuất được đảm bảo. Việc làm và thu nhập cho người lao động được ổn định.

Để đạt được kết quả trên cùng với sự chỉ đạo sâu sát của Ban lãnh đạo Petrolimex Sài Gòn và sự ủng hộ của các đơn vị thành viêncòn là sự cố gắng nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBCNV của Công ty PETS.

Mặc dù còn khá nhiều bỡ ngỡ khi chuyển sang cơ chế mới nhưng thương hiệu PETS bước đầu được tin cậy trên thị trường dịch vụ môi trường và kỹ thuật xăng dầu ở miền Nam. Công ty đã được cấp "Giấy phép hoạt động xử lý chất thải nguy hại" với hệ thống nhà xưởng và thiết bị mới của Xưởng Xử lý cặn dầu sẽ là một bước tiến mới đồng thời cũng là thách thức đối với đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Giám đốc Petrolimex Sài Gòn Trịnh Bá Bộ phát biểu ghi nhận và biểu dương những thành tích tập thể CBCNV Công ty đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm đầu chuyển đổi theo mô hình mới. Công ty đã từng bước ghi lại dấu ấn đối với thị trường bên ngoài. Trong thời gian tới, yêu cầu lãnh đạo Công ty phải thay đổi và nâng cao quản trị doanh nghiệp, đổi mới cơ chế quản lý nội bộ và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất thiết yếu để đạt được hiệu quả như mong đợi.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội