Petrolimex Sài Gòn tối ưu hóa mặt bằng bán lẻ, phát triển CHXD theo chiều sâu

Nguyễn Hồng Chuyên

TB. Chất lượng Tổng hợp XNBL

08:37 SA @ Thứ Tư - 10 Tháng Giêng, 2018

Hội nghị tổng kết hoạt động SX-KD năm 2017, triển khai nhiệm vụ kế hoạch 2018 & Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2018 vừa được Xí nghiệp Bán lẻ Xăng dầu tổ chức sáng ngày 09.01.2018, tại Hội trường Petrolimex Sài Gòn - số 15 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Giám đốc XNBL Nguyễn Tiến Quảng báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 của Xí nghiệptiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty

Năm 2017, bám sát sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tập đoàn/Công ty cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV-NLĐ, Xí nghiệp đã đạt được một số kết quả nổi bật: Đảm bảo an toàn mọi mặt trong hoạt động SX-KD, trong các dịpcao điểm Lễ Tết,Hội nghị APEC. Hoàn thành đúng tiến độ công tác chuyển đổi và quản lý tốt chất lượngsản phẩm mớiđưa vào kinh doanh (XăngRON 95-IV,E5 RON 92,Điêzel 0,001S-V); triển khai hiệu quả chương trình "Ngày Vàng Petrolimex", thanh toán quaThẻ Napas; thực hiện tốt công tác đầu tư, nâng cấp/sửa chữa và đưa vào hoạt độngCH Chuyên doanh,CHXD số 71,CHXD An Phúđã góp phần gia tăng sản lượng.

Hoàn thành tốt cácchỉ tiêu kế hoạchNghị quyết Hội nghị NLĐ 2017đề ra, kết quả các chỉ tiêu chính đều có sự tăng trưởng so cùng kỳ (CK): Sản lượng xăng dầu tăng 6% (kênhbán lẻtăng 4%,NQTMtăng 15%,bán buôntăng 11%); doanh thudịch vụtăng 4%,bảo hiểmtăng 47%, sản lượnghàng hóa khác(dầu nhờntăng 2%,Janatăng 29%); kiểm soát tốt công nợ bán hàng; đảm bảo đủ số lượng, chất lượng lao động và việc làm, nâng cao thu nhập, thực hiện đầy đủ các chế độ - khen thưởng kịp thời tạo sự tin tưởng, phấn khởi cho CBCNV-NLĐ phát huy trách nhiệm, tăng năng suất lao động.

Năm 2018, XNBL đề ra nhiệm vụ, chỉ tiêu: Tổng sản lượng xăng dầu tăng trưởng 6% (bán lẻ 5%, NQTM 11%, bán buôn 12%); sản lượng hàng hoá khác tăng 9,8%, doanh thu dịch vụ tăng 8%; thực hiện tốt việc tiết giảm chi phí đồng/lít; tiếp tục hoàn thiện Đề án tự động hóa thương mại bán lẻ tại20 CHXDđưa vào hoạt động, tập trung mọi nguồn lực đểphát triển mới 04 CHXDnhằm gia tăng thị phần bán lẻ theo định hướng của Tập đoàn. Đồng thời khôngngừng cải tiến -hiện đại hóa công tác bán hàng, phân luồng và bố trí ca kíp phù hợp để gia tăng năng suất,đáp ứng tốt nhất yêu cầucủakhách hàng.

Tổ chức tốtcông tác truyền thôngcác mặt hàng mới (xăng E5&Điêzel 0,001S-V) để nắm bắt, xử lý kịp thời những phản hồi của khách hàng và lợi thế từ thị trường;phát huy triệt đểlợi thế thương mạiđể tăng doanh thu trên các mặt hoạt độngkinh doanh khác; triển khai đưa vào sử dụnghóa đơn điện tửtheo đúng lộ trình. Đảm bảo an toàn mọi mặt trong hoạt động SX-KD, đặc biệt là an toàn phòng chống cháy nổ phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 được Tập đoàn/Công ty giao.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội