TKNB sản lượng hàng hóa xuất nhập cao nhất từ trước tới nay

Trần Văn Hưng

Trưởng ban Chất lượng - Tổng hợp

09:46 SA @ Thứ Ba - 09 Tháng Giêng, 2018

Sáng ngày 08.01.2018, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè (TKNB) trực thuộc Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài gòn) đã tổ chức Tổng kết công tác năm 2017 và Hội nghị Người lao động năm 2018.

Giám đốc TKNB Hồ Văn Hồng báo cáo kết quả SXKD của TKNB năm 2017 và định hướng nhiệm vụ năm 2018

Năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời và tạo mọi điều kiện thuận lợi, cùng sự nỗ lực phấn đấu tích cực của CBCNV, Tổng kho đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ đó là đều đạt và vượt các chỉ tiêu mà Công ty giao, cụ thể: Đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động SXKD; sản lượng hàng hóa xuất nhập cao nhất từ trước tới nay - đạt 103% so với kế hoạch (KH), tăng 10% so với cùng kỳ (CK); hao hụt thấp hơn định mức; chi phí đồng/lít giảm; bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Môi trường làm việc của Tổng kho luôn được duy trì Xanh - Sạch - Đẹp.

Trong năm qua, Tổng kho được Công ty xây dựng và triển khai nhiều đề án lớn như: Cải tiến quy trình kinh doanh điều độ, giao nhận và kỹ thuật xăng dầu, Hiện đại hóa Tổng kho giai đoạn 2018 - 2025, Đề án kinh doanh kho và Phát triển nguồn nhân lực, … Với mục tiêu giảm bớt các quy trình, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và cải thiện đời sống cho người lao động. Đặc biệt, Tổng kho hoàn thành trước thời hạn đầu tư hạ tầng phối trộn nhiên liệu sinh học đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu thị trường, đưa vào áp dụng chương trình điều độ phương tiện tự động với phòng chờ tiện nghi dành cho khách hàng.

Định hướng năm 2018, Tổng kho xác định đảm bảo An toàn tuyệt đối về mọi mặt; thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 trong đó: Sản lượng xuất nhập hàng hóa tăng từ 8 - 10%; tỷ lệ hao hụt tổng hợp thấp hơn định mức từ 3% - 5%; tiếp tục đổi mới lề lối, phong cách, thái độ làm việc nâng cao chất lượng dịch vụ, thỏa mãn nhu cầu khách hàng.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội