P.TGĐ Trần Ngọc Năm: Phát triển CHXD & đẩy mạnh truyền thông sản phẩm mới

Lưu Thu Linh

TP TCHC

08:36 SA @ Thứ Tư - 10 Tháng Giêng, 2018

Ngày 08.01.2018 tại Công ty Xăng dầu Lào Cai (Petrolimex Lào Cai), Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Trần Ngọc Năm đã chủ trì giao ban các Công ty Xăng dầu cụm Tây Bắc Bộ.

Chủ trì buổi làm việc, PTGĐ Trần Ngọc Năm nêu rõ, Tập đoàn chia sẻ với điều kiện hoạt động trên địa bàn miền núi khó khăn nhưng 4 Công ty cụm Tây Bắc bộ đã có nhiều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch Tập đoàn cũng như các chỉ tiêu kế hoạch địa phương giao, luôn khẳng định vị thế, vai trò của Petrolimex trên địa bàn.

Tập đoàn cũng luôn lắng nghe các ý kiến từ cơ sở để có những cơ chế chính sánh quản lý, điều hành phù hợp với từng địa bàn, từng thời điểm để hỗ trợ các Công ty phát triển. Chính vì vậy, buổi làm việc với các Công ty trên tinh thần trao đổi cởi mở, thẳng thắn.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội