Cụm thi đua số 03 Petrolimex ký giao ước thi đua năm 2022

Bùi Hoài Thanh

Chuyên viên Văn phòng Công ty

12:50 CH @ Thứ Sáu - 22 Tháng Bảy, 2022

Ngày 23.6.2022, Cụm thi đua số 03 Petrolimex (Cụm 03) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng và ký giao ước thi đua năm 2022 tại Trụ sở Công ty Xăng dầu Khu vực I (Petrolimex Hà Nội/Công ty).

Đại diện các đơn vị ký giao về thi đua khen thưởng năm 2022 trước sự chứng kiến của Lãnh đạo Tập đoàn
Toàn cảnh hội nghị

Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng (HĐTĐKT) Tập đoàn Nguyễn Thanh Sơn dự, chỉ đạo Hội nghị.

Cụm 03 gồm: Petrolimex Hà Nội, Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình (Petrolimex Hà Sơn Bình), Công ty Xăng dầu Khu vực III (Petrolimex Hải Phòng). Năm 2022, Tập đoàn chỉ định Petrolimex Hà Nội là đơn vị Cụm trưởng.

Mục đích của việc thành lập các cụm thi đua nhằm thúc đẩy các Công ty con trực thuộc Tập đoàn được tổ chức các phong trào thi đua, đánh giá chấm điểm, xếp loại và bình xét đề nghị khen thưởng các doanh nghiệp trong công tác thi đua khen thưởng hàng năm.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và đi đến thống nhất: Kế hoạch hoạt động, đăng ký thi đua; thống nhất quy chế hoạt động, tiêu chí, thang điểm thi đua làm cơ sở bình xét thi đua giữa các đơn vị trong Cụm.

Trước chứng kiến của Lãnh đạo Tập đoàn, các đồng chí trưởng đoàn đã ký kết giao ước thi đua trong Cụm 03 năm 2022, cam kết, đoàn kết để tổ chức triển khai thi đua thiết thực, mang lại hiệu quả cao trong công tác kinh doanh phần đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội