Cụm thi đua số 5 Petrolimex ký giao ước thi đua năm 2022

Tạ Quang Hoà - Lê Văn Trường

BBT Website

04:46 CH @ Thứ Năm - 07 Tháng Bảy, 2022

Ngày 06.07.2022, Cụm thi đua số 5 Petrolimex đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng và ký giao ước thi đua năm 2022 tại hội trường Văn phòng Công ty Xăng dầu Nghệ An (Petrolimex Nghệ An/Công ty).

Đại diện các đơn vị ký giao ước về thi đua khen thưởng năm 2022
Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện công văn số 488/UBQLV-TCCB ngày 19/4/2022 của UBQLV Nhà nước Tại DN và Công văn 0735/PLX-HĐQT ngày 31/5/2022 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) về việc tổ chức Cụm thi đua khen thưởng đối với các doanh nghiệp trực thuộc Petrolimex. Cụm thi đua số 5 gồm: Petrolimex Nghệ An, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh (Petrolimex Hà Tĩnh) và Công ty Xăng dầu Quảng Bình (Petrolimex Quảng Bình). Tập đoàn chỉ định Petrolimex Nghệ An là cụm Trưởng của cụm số 5.

Tham dự hội nghị gồm: Về phía Petrolimex Nghệ An có Chủ tịch kiêm giám đốc Nguyễn Sỹ Văn và đại diện lãnh đạo; Về phía Petrolimex Hà Tĩnh có Chủ tịch kiêm giám đốc Trần Đại Hà và đại điện lãnh đạo; về phía Petrolimex Quảng Bình có Phó giám đốc Hà Thanh Sơn và đại diện lãnh đạo.

Mục đích của việc thành lập các cụm thi đua nhằm thúc đẩy các Công ty con trực thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được tổ chức các phong trào thi đua, đánh giá chấm điểm, xếp loại và bình xét đề nghị khen thưởng các doanh nghiệp trong công tác thi đua khen thưởng hàng năm.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch kiêm giám đốc Petrolimex Nghệ An Nguyễn Sỹ Văn chia sẻ việc Tập đoàn thành lập các cụm thi đua với mục đích tạo không khí phấn đấu trong công tác kinh doanh giữa các công ty, tạo điều kiện cho người lao động trong cụm có nhiều cơ hội để được học hỏi trao đổi kinh nghiệm từ đó nâng cao chất lượng công tác bán hàng nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu kinh doanh của mỗi Công ty hàng năm. Đây cũng là đòn bẩy kích thích, động viên người lao động tích cực phấn đầu rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã bầu ra Cụm phó cụm thi đua số 5 năm 2022 là Petrolimex Hà Tĩnh.

Tại hội nghị các đại biểu tham dự đã thảo luận, trao đổi, góp ý và thông qua các văn bản: Kế hoạch hoạt động năm 2022, Quy chế hoạt động của cụm, Các tiêu chí chấm điểm thi đua, đồng thời tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Trước sự chứng kiến của 3 đơn vị, các đồng chí trưởng đoàn đã ký kết giao ước thi đua trong Cụm số 5 năm 2022, cam kết, đoàn kết để tổ chức triển khai thi đua thiết thực, mang lại hiệu quả cao trong công tác kinh doanh phần đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội