Cụm thi đua số 6 Petrolimex đồng tâm hoàn thành KH 2022

Đoàn Thị Lan Hương

PTP TCHC

04:18 CH @ Chủ Nhật - 03 Tháng Bảy, 2022

Thực hiện văn bản số 0735/PLX-HĐQT ngày 31/05/2022 của Hội đồng quản trị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) V/v tổ chức chia Cụm thi đua các doanh nghiệp trực thuộc và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng thi đua khen thưởng Petrolimex, của Cụm thi đua Petrolimex số 6. Ngày 28.06.2022, Cụm thi đua Petrolimex số 6 đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua năm 2022 tại Công ty xăng dầu Bắc Thái (Petrolimex Bắc Thái/Công ty) – đơn vị Cụm trưởng năm 2022.

Các đơn vị trong Cụm ký giao ước thi đua dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Tập đoàn
Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Petrolimex Đào Nam Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị có Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Petrolimex Đào Nam Hải; Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng, Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Nguyễn Thanh Sơn; Phó Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng, Chủ tịch Công đoàn xăng dầu Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn; cùng các đồng chí Lãnh đạo các Ban, Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của Tập đoàn. Đại diện Ban Lãnh đạo, Công đoàn và Cán bộ làm công tác thi đua của 03 đơn vị trong Cụm thi đua.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất các nội dung về kế hoạch hoạt động năm 2022; Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2022; Quy chế hoạt động năm 2022; Ký giao ước thi đua năm 2022; Đồng thời tổ chức sơ kết phong trào thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm xây dựng phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Toàn thể các đơn vị trong Cụm đã thống nhất cao về các chỉ tiêu thi đua trong năm 2022, cụ thể:

- Các đơn vị trong Cụm phấn đấu sẽ hoàn thành tốt kế hoạch Tập đoàn giao năm 2022.

- Triển khai tốt công tác đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật.

- Triển khai quyết liệt đề án chuyển đổi số tại các đơn vị thành viên trong Cụm.

- Triển khai dự án TTKTM, phấn đấu đến cuối năm 2022 các đơn vị đạt tỷ trọng từ 8-10% bán lẻ, năm 2023 đạt tỷ trọng 20% bán lẻ.

- Nâng cao năng lực điều hành Kinh doanh của các Công ty trong Cụm: tại Cửa hàng, tại Công ty thông qua các chương trình đào tạo của Tập đoàn.

- Thực hiện đầy đủ về nghĩa vụ nộp ngân sách đối với Nhà nước;

- Phấn đấu đạt mục tiêu tăng thu nhập của Người lao động, sử dụng nguồn tiền lương tăng thêm để thi đua gắn với các chương trình sản xuất Kinh doanh. Đảm bảo việc làm, thu nhập, nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản theo quy định về BHYT, BHXH, BHTN và đảm bảo quyền lợi theo đúng Luật lao động hiện hành cho 100% người lao động của đơn vị; đảm bảo thu nhập bình quân người/tháng tăng từ 5% đến 10% so với năm 2021;

- 100% tổ chức cơ sở đảng và các tổ chức chính trị- xã hội trong đơn vị đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”; Đơn vị đạt “Cơ quan văn hóa”.

Hội nghị triển khai công tác thi đua năm 2022 của Cụm thi đua Petrolimex số 6 đã diễn ra thành công tốt đẹp, đạt được sự đồng thuận của 100% các đơn vị trong Cụm.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội