Petrolimex Sông Bé nỗ lực hoàn thành KH trong 6 tháng đầu năm

Trịnh Đình Tuấn

Phó Giám Đốc

03:22 CH @ Thứ Năm - 14 Tháng Bảy, 2022

Ngày 12.07.2022, tại Hội trường Văn phòng Công ty Xăng dầu Sông Bé – TNHH MTV (Petrolimex Sông Bé) tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác kinh doanh 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác kinh doanh 06 tháng cuối năm 2022.

Tham dự hội nghị có Bí thư Đảng ủy Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Sông Bé Phạm Ngọc Tấn chủ trì hội nghị, cùng các ông (bà) trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty và Chi nhánh xăng dầu Bình Phước, lãnh đạo các phòng ban công ty/chi nhánh, cùng toàn thể các cửa hàng trưởng toàn Công ty.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBQL vốn nhà nước tại DN Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Sông Bé Phạm Ngọc Tấn trao cờ thi đua cho Chi Nhánh xăng dầu Bình Phước

Hội nghị đã tập trung phân tích, đánh giá kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022 các mặt hàng xăng dầu và các sản phẩm hàng hóa dịch vụ khác của tất cả các cửa hàng trực thuộc Petrolimex Sông Bé và định hướng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của 06 tháng cuối năm để hoàn các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Nhận định tình hình kinh doanh trong 06 tháng đầu năm còn gặp nhiều khó khăn do nguồn cung xăng dầu khan hiếm, giá xăng dầu biến động với biên độ cao, tăng giảm bất thường, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn giảm công suất, chiến tranh giữa Nga và Ukraina….. mặt khác cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt từ rất nhiều đầu mối kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, tuy nhiên với sự chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Tập đoàn cùng với sự lãnh đạo của ban giám đốc Công ty/Chi nhánh và sự nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động Petrolimex Sông Bé nên đã đạt được một số kết quả như sau:

- Sản lượng xăng dầu xuất bán đạt 64% kế hoạch và bằng 115% so với cùng kỳ, trong đó: bán lẻ đạt 67% kế hoạch và bằng 120% so với cùng kỳ.
- Sản lượng dầu mỡ nhờn đạt 52% kế hoạch và bằng 87% so với cùng kỳ; sản lượng Gas đạt 52% kế hoạch và bằng 104% so với cùng kỳ.
- Doanh thu bán bảo hiểm PJICO đạt 50% kế hoạch và bằng 106% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận thực hiện đạt kế hoạch và có sự tăng trưởng so với cùng kỳ
- Nộp ngân sách 216 tỷ đồng đạt 82% kế hoạch và bằng 85% so với cùng kỳ.

Các đại biểu dự họp đã thảo luận sôi nổi phân tích, đánh giá kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm để đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ còn lại trong 06 tháng cuối năm, các Cửa hàng trưởng cũng trình bày những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện kế hoạch Công ty giao. Cũng tại hội nghị này các phòng nghiệp vụ Công ty đã nhắc nhở, chấn chỉnh các cửa hàng một số nội dung về công tác nghiệp vụ trong quá trình bán hàng, cập nhật số liệu, công tác quản lý sổ sách, chứng từ, công tác PCCC, an toàn vệ sinh môi trường… Sau đó Chủ tịch kiêm giám đốc Petrolimex Sông Bé Phạm Ngọc Tấn đã giải đáp, tháo gỡ các vướng mắc của đại biểu và đưa ra kết luận hội nghị.

Nhiệm vụ công tác trọng tâm trong 06 tháng cuối năm 2022 của Công ty: Đảm bảo an toàn về mọi mặt trong hoạt động kinh doanh; Tập trung cao độ trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh hàng hóa khác; Tăng cường kiểm soát chi phí, công nợ, kiểm tra giám sát các cửa hàng; Thực hiện tốt công tác bán hàng thanh toán không dùng tiền mặt, hóa đơn điện tử; Đảm bảo việc làm, tăng năng suất lao động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 của Tập đoàn giao.

Cũng tại hội nghị ngày hôm nay Petrolimex Sông Bé và Chi nhánh Xăng dầu Bình Phước vinh dự được Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng cờ cho Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021.

Lãnh đạo Petrolimex Sông Bé trao tặng giấy khen của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội