4 nhiệm vụ cho ATVSLĐ

Đỗ Giang

PTP .KTCN&AT

04:14 CH @ Thứ Tư - 10 Tháng Năm, 2017

Tất cả vì hạnh phúc của người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội - Đó là phát biểu cam kết của Phó tổng giám đốc Petrolimex Vương Thái Dũng tại buổi Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2017 do Bộ Công thương tổ chức tại TP. Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) ngày 05.5.2017 với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện ATVSLĐ để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp".

Phó tổng giám đốc Vương Thái Dũngtrình bày tham luận Petrolimex tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Phó tổng giám đốc Vương Thái Dũng đã thay mặt lãnh đạo Tập đoàn xăng dầu Việt Nam phát động và kêu gọi toàn thể người lao động Petrolimex hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ với 4 nội dung sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, huấn luyện ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất kinh doanh trong toàn Tập đoàn; cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho người lao động. Đặc biệt là nhóm lao động thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Hai là, tiếp tục rà soát, kiện toàn và cụ thể hoá các văn bản luật, quy trình, quy phạm kỹ thuật về công tác ATVSLĐ. Đảm bảo các quy định phải dễ hiểu, cụ thể, rõ ràng và dễ thực hiện. Tổ chức phổ biến và hướng dẫn cho toàn thể người lao động.

Ba là,tăng cường công tác kiểm tra ATVSLĐ. Phải gắn trách nhiệm của người kiểm tra với chất lượng các cuộc kiểm tra ATVSLĐ tại các đơn vị cơ sở.

Bốn là, tiếp tục đổi mới, nâng cấp các công trình xăng dầu theo hướng hiện đại hoá, tự động hoá các khâu vận hành, đảm bảo nâng cao công suất hoạt động và hệ số an toàn cho người lao động và công trình xăng dầu.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội