Kết quả SX-KD Quý I/2017

Petrolimex

04:37 CH @ Thứ Ba - 09 Tháng Năm, 2017

Ngày 06.5.2017 Người được ủy quyền công bố thông tin Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) Lưu Văn Tuyển đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) báo cáo tài chính Quý I/2017 của Công ty Mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017 của toàn Tập đoàn.

Các báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam tại Thông tư 200-202/2014/TT-BTC ngày 22.12.2014 của Bộ Tài chính và các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung tại Việt Nam.

Cùng ngày các báo cáo nói trên cũng đã được đăng tại website publicwww.petrolimex.com.vn, chuyên mục “Nhà đầu tư” và “Minh bạch xăng dầu”.

Theo báo cáo, kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2017 của Petrolimex như sau:

1/ Tổng doanh thu thuần hợp nhất(của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí, xây lắp, bảo hiểm,…) là: 35.801 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng chủ yếu do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân Quý I/2017 là 51,78 USD/thùng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2016 (giá bình quân Quý I/2016 là 33,63 USD/thùng).

2/ Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là1.350 tỷ đồng, đạt 28,8% kế hoạch và bằng 98,4% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ 170 tỷ đồng trong Quý I/2016 do điều chỉnh thuế suất ưu đãi theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước thì lợi nhuận Quý I/2017 bằng 112% lợi nhuận thực hiện Quý I/2016.

Trong đó:

(a) Xăng dầu: Lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu của toàn Tập đoàn là 755 tỷ đồng,tương đương 55,9% tổng lợi nhuận hợp nhất.

Sản lượng xuất bán hợp nhất Quý I/2017 là 2.734.851 M3/tấn, bằng 95,2% so với cùng kỳ 2016 (2.871.583 M3/tấn), trong đó sản lượng xuất bán xăng dầu nội địa của các Công ty trong nước là 1.978.533 M3/tấn, bằng 94,8% so với cùng kỳ 2016 (Riêng đối với dầu mazút đơn vị tính là: Tấn).

(b) Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 595 tỷ đồng,tương đương 44,1% tổng lợi nhuận hợp nhất.

Trong đó:

- Lợi nhuận lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 224 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh gas đạt 45 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ đạt 53 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực nhiên liệu hàng không đạt 83 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đạt 57 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh kho đạt 57 tỷ đồng;

- Lợi nhuận của 2 công ty tại nước ngoài đạt 15 tỷ đồng;

- Lợi nhuận các lĩnh vực khác như xây lắp, cơ khí, hạ tầng, tin học, xuất nhập khẩu… đạt 61 tỷ đồng.

(c) Tổng số phải nộp ngân sách hợp nhất Quý I/2017 là 9.122 tỷ đồng, bằng 110,7% so với cùng kỳ năm 2016 (Quý I/2016 là 8.237 tỷ đồng).

(d) Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý I/2017 là 1.106 tỷ đồng, trong đó Lợi nhuận của Tập đoàn trong lợi nhuận hợp nhất là 989 tỷ đồng.

(e) Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu hợp nhất là 4,6%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn trên Vốn điều lệ (không gồm cổ phiếu quỹ) là 8,68%.

3/ Về việc niêm yết cổ phiếu:

- Đã hoàn thành các hồ sơ niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và được quyết định ngày niêm yết có hiệu lực kể từ 14.4.2017.

- Cố phiếu của Tập đoàn với mã chứng khoán PLX đã chính thức giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngày 21.4.2017.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội