Petrolimex kinh doanh ngoài xăng dầu đạt lợi nhuận trước thuế 595 tỷ đồng

Nguyễn Hải

05:38 SA @ Thứ Năm - 11 Tháng Năm, 2017

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo tài chính quý I/2017 của Công ty mẹ - Petrolimex và báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2017 toàn tập đoàn.

Lĩnh vực hoá dầu đem lại lợi nhuận không nhỏ cho Petrolimex

Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất (của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: Xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí, xây lắp, bảo hiểm,…) là 35.801 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2016. Doanh thu tăng chủ yếu do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân quý I/2017 là 51,78 USD/thùng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2016 (giá bình quân quý I/2016 là 33,63 USD/thùng).

Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 1.350 tỷ đồng, đạt 28,8% kế hoạch và bằng 98,4% so với cùng kỳ 2016. Nếu loại trừ 170 tỷ đồng trong quý I/2016 do điều chỉnh thuế suất ưu đãi theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước thì lợi nhuận quý I/2017 bằng 112% lợi nhuận thực hiện quý I/2016. Trong đó: Lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu của toàn tập đoàn là 755 tỷ đồng, tương đương 55,9% tổng lợi nhuận hợp nhất. Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 595 tỷ đồng, tương đương 44,1% tổng lợi nhuận hợp nhất (lợi nhuận lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 224 tỷ đồng; kinh doanh gas đạt 45 tỷ đồng; vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ đạt 53 tỷ đồng; lĩnh vực nhiên liệu hàng không đạt 83 tỷ đồng...)

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I/2017 đạt 1.106 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận của tập đoàn trong lợi nhuận hợp nhất là 989 tỷ đồng.

Petrolimex nộp ngân sách hợp nhất quý I/2017 là 9.122 tỷ đồng, bằng 110,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Cũng trong quý I/2017, cổ phiếu của tập đoàn với mã chứng khoán PLX đã chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vào ngày 21/4/2017.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội