Đưa nước về với bản Phiên Pẻn

Trương Thị An

Phó TP TCHC

10:04 SA @ Thứ Ba - 10 Tháng Tư, 2018

Ngày 05.4.2018, Công ty Xăng dầu Điện Biên (Petrolimex Điện Biên) đã tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng công trình đường dẫn nước về tại bản Phiêng Pẻn, Xã Mùn Chung - huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Công trình đường dẫn nước từ đầu nguồn về tới bản Phiêng Pẻn có tổng chiều dài 4.800 m, 01 bể lọc nước đầu nguồn và 02 bể chứa nước 10 m3/bể với tổng giá trị công trình 200 triệu đồng; đồng thời, Công ty hỗ trợ 02 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn để xây dựng nhà ở mỗi hộ 50 triệu đồng.

Sau khi công trình đường nước được hoàn thành và sử dụng, Chủ tịch UBND xãQuàng Văn Thiêncho biết đã có thêm 12 hộ dân đăng ký về bản để sinh sống, ổn định định cư tại chỗ để phát triển kinh tế gia đình.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội