Petrolimex quyết tâm đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII

Nguyễn Linh Chi

Chuyên viên Phòng QHCC

06:17 CH @ Thứ Sáu - 08 tháng 4, 2022

Ngày 08.4.2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Đảng ủy Petrolimex/Tập đoàn) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối 102 điểm cầu và hơn 1.000 đảng viên tham dự.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà – Giảng viên cao cấp Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương làm báo cáo viên Hội nghị

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên tại Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Đức Hà – Giảng viên cao cấp Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Nam Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Petrolimex; các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ; Ủy viên UBKT Đảng ủy Tập đoàn; Ủy viên HĐQT (là đảng viên); Ban TGĐ Tập đoàn; Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam, Bí thư ĐTN Tập đoàn; Bí thư Chi bộ; Lãnh đạo Phòng/Ban Tập đoàn; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư chi bộ, lãnh đạo các Tổng công ty/công ty trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn; cán bộ, đảng viên các Đảng bộ/Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hà trình bày các nội dung Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó, nhấn mạnh nội dung, nhiệm vụ trọng tâm theo Kết luận số 21-KL/TW: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động; Thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên; Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,…, các đơn vị cần nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác tư tưởng, thực hiện nghiêm túc Quy định 37-QÐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Những điều đảng viên không được làm”. 
Thay mặt Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Đào Nam Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Petrolimex trân trọng cám ơn đồng chí Nguyễn Đức Hà đã truyền đạt tới Hội nghị những nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII. Đồng chí Đào Nam Hải cũng đề nghị các Đảng bộ/chị bộ tiếp tục quan tâm để thông tin tới cán bộ/đảng viên đơn vị về các nội dung Nghị quyết đồng thời cụ thể hóa các nội dung này gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần cùng Đảng bộ phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn đã đề ra.

Một số hình ảnh:

Đồng chí Đào Nam Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Petrolimex phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội