Đảng ủy Petrolimex tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt NQTW6 với hình thức kết nối trực tuyến

Nguyễn Ngọc Tú

Chuyên viên phòng QHCC

04:55 CH @ Thứ Hai - 05 Tháng Mười Hai, 2022

Từ ngày 05-07.12.2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Đảng ủy Petrolimex/Tập đoàn) kết nối trực tuyến Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII (Hội nghị TW6).

Điểm cầu tại Đảng ủy Petrolimex

Dự trực tiếp tại điểm cầu Diên Hồng – Nhà Quốc hội có đ/c Phạm Văn Thanh – UVBTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn; Tại điểm cầu Đảng ủy Petrolimex có các đồng chí UVBCH Đảng bộ; Ủy viên UBKT Đảng ủy Tập đoàn; UVHĐQT, Ban kiểm soát (là đảng viên); Ban TGĐ Tập đoàn; Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn XDVN; Bí thư, Phó Bí thư ĐTN Tập đoàn; Chủ tịch, Phó chủ tịch Cựu chiến binh Cơ quan Tập đoàn; Bí thư các Đảng ủy trực thuộc; Bí thư Chi bộ Phòng/Ban Văn phòng Tập đoàn; Trưởng/Phó Ban tham mưu Đảng ủy; Trưởng, Phó phòng QHCC và Phòng Pháp chế Tập đoàn.
Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.
Tại hội nghị, các đại biểu sẽ nghe 04 chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; "Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050". Những chuyên đề này do các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt, nhằm giúp các đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ, chuẩn xác và có hệ thống tinh thần của các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Việc tổ chức triển khai công tác học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy các cấp luôn được Đảng ủy Petrolimex quan tâm và tổ chức hiệu quả. Đảng ủy Petrolimex đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, sau hội nghị quán triệt NQTW6 do Trung ương tổ chức, các cấp ủy xây dựng kế hoạch học tập, chương trình/kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị NQTW6 đảm bảo thiết thực, phù hợp, gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Cùng chuyên mục

Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn Petrolimex năm 2023

Đảng - Đoàn thể |  17/11/2023

Đảng ủy Petrolimex trao đổi nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng với Đảng ủy TCT Thuốc lá Việt Nam

Đảng - Đoàn thể |  17/11/2023

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận Chính trị dành cho Đảng viên mới

Đảng - Đoàn thể |  02/10/2023

Đảng ủy Petrolimex và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TPHCM ký kết Quy chế phối hợp và tiếp nhận 3 tổ chức đảng

Đảng - Đoàn thể |  23/09/2023

Petrolimex thành lập Văn phòng Đoàn Thanh niên Tập đoàn

Đảng - Đoàn thể |  14/09/2023

Hội nghị trực tuyến tập huấn kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng năm 2023

Đảng - Đoàn thể |  28/07/2023

Công đoàn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027

Đảng - Đoàn thể |  28/10/2022

Đảng ủy Petrolimex tham gia Hội thao cán bộ làm công tác Đảng năm 2022

Đảng - Đoàn thể |  18/10/2022

“Bữa trưa ấm lòng” cùng bệnh nhân bệnh viện K Hà Nội

Văn hoá - Trách nhiệm Xã hội |  28/09/2022

Chi bộ Ban Tổng hợp tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022-2025

Đảng - Đoàn thể |  22/09/2022

Giọt xăng dầu đỏ tình thương

Văn hoá - Trách nhiệm Xã hội |  27/08/2022

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội