Chi bộ Ban Tổng hợp tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022-2025

Nguyễn Ngọc Tú

Phòng QHCC

03:46 CH @ Thứ Năm - 22 Tháng Chín, 2022

Sáng ngày 21.9.2022, tại Hà Nội, Chi bộ Ban Tổng hợp Hội đồng Quản trị Tập đoàn (HĐQT Petrolimex) tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Trần Văn Kha – Trưởng ban Tổng hợp tái cử chức vụ Bí thư chi bộ.

Đồng chí Phạm Văn Thanh - UVBTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Văn Kha – Trưởng ban Tổng hợp tái cử Bí thư chi bộ

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Văn Thanh – UVBTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex; các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn: đồng chí Lê Văn Hướng, đồng chí Đặng Quang Tuấn; Bí thư các Chi bộ: Ban Kiểm soát, Ban Nhân sự Lương Thưởng, Ban Kiểm toán, Ban Quản trị rủi ro, Ban Kinh doanh bán lẻ… và đại diện lãnh đạo các Ban tham mưu của Đảng ủy Tập đoàn.

Kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2020-2022: Chi bộ Ban Tổng hợp đã thực hiện và hoàn thành tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, Hội đồng quản trị Tập đoàn và người đại diện vốn Nhà nước tại Tập đoàn.  

Thứ nhất, Chi bộ luôn quan tâm, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiêm túc triển khai, quán triệt các Nghị quyết của Đảng ủy các cấp và các quy định, quy chế của Tập đoàn tới cán bộ đảng viên trong Chi bộ. Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị Tập đoàn và các chỉ tiêu Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 để xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo kịp thời. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, đạt 100% theo kế hoạch. Tổ chức sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Thứ hai, Chi bộ đã chủ trì và phối hợp với các Ban tham mưu của Đảng ủy kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn ban hành các Quy chế hoạt động của BCH Đảng bộ; Quy chế phối hợp giữa các Ban tham mưu Đảng ủy; Quy chế quản lý tài chính Đảng và Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống văn bản điện tử của Đảng ủy Tập đoàn; Tham mưu, giúp việc cho BCH, BTV tổ chức các cuộc họp thường kỳ (59 phiên họp) đảm bảo theo quy chế hoạt động. Chủ trì và phối hợp với các ban tham mưu thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Đảng ủy cấp trên và theo yêu cầu công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn. Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy, tổ chức lấy ý kiến các đồng chí BCH/BTV bằng văn bản để ban hành 160 Nghị quyết quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của BCH/BTV Đảng ủy theo đúng quy định…

Thứ ba, tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị tổ chức thành công 26 phiên họp trực tiếp/trực tuyến; tham mưu cho Chủ tịch HĐQT tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để ban hành 811 Nghị quyết quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tham mưu có hiệu quả về công tác quản trị doanh nghiệp của Tập đoàn. Chủ trì và phối hợp với các Ban để tham mưu cho HĐQT quyết định ban hành (sửa đổi, bổ sung) 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động các TCT/Công ty TNHH một thành viên do Tập đoàn làm chủ sở hữu, 28 Quy chế, quy định quản lý nội bộ…

Thứ tư, tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng nhóm đại diện phần vốn Nhà nước tại Tập đoàn tổ chức lấy ý kiến Người đại diện vốn bằng văn bản 43 lần để thông qua các nội dung để báo cáo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định.

Phương hướng nhiệm kỳ 2022-2025:Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị Tập đoàn, lãnh đạo các đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thiện, cải tiến quy trình nghiệp vụ nâng cao chất lượng công việc. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ sau:

Công tác tham mưu cho Đảng ủy Tập đoàn:Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường công tác tham mưu cho BCH, BTV triển khai hiệu quả quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ; Chuẩn bị nội dung, chương trình các phiên họp BCH/BTV theo quy định; Thực hiện công tác báo cáo kịp thời theo yêu cầu.

Công tác tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, Nhóm đại diện vốn nhà nước tại Tập đoàn: Tham mưu cho HĐQT, Nhóm đại diện vốn nhà nước tại Tập đoàn tổ chức các phiên họp để ra Nghị quyết, Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, Nhóm đại diện vốn. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tập đoàn theo quy định. Tiếp tục tham mưu để HĐQT, Nhóm đại diện vốn quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ theo quy định và các nội dung khác theo thẩm quyền…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Văn Thanh – UVBTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Chi bộ Ban Tổng hợp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Với chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Nhóm đại diện vốn nhà nước tại Tập đoàn, Chi bộ Ban Tổng hợp đã luôn chủ động và có kế hoạch công tác phù hợp, luôn bám sát chức năng nhiệm vụ, tổ chức phân công hiệu quả cho các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, phát huy năng lực, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, đề nghị Chi bộ tiếp tục quan tâm, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy và Lãnh đạo Tập đoàn để phát huy hơn nữa vai trò tổng hợp, tham mưu để tổ chức hiệu quả nhiệm vụ đề ra. Tại Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng đề nghị các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, tiếp tục xây dựng phương hướng nhiệm vụ sát thực tiễn nhằm cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex, đồng chí Trần Văn Kha – Bí thư chi bộ, Trưởng ban Tổng hợp cam kết cùng tập thể chi bộ sẽ tổ chức triển khai hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ và tiếp tục phối hợp hiệu quả với các ban tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, Hội đồng quản trị tổ chức, Nhóm đại diện vốn nhà nước tại Tập đoàn triển khai thắng lợi kế hoạch đề ra.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đồng chí Phạm Văn Thanh – UVBTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Chi bộ Ban Tổng hợp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua…
và chụp ảnh kỷ niệm cùng Chi bộ Ban Tổng hợp
Toàn cảnh đại hội

Cùng chuyên mục

Hoạt động tri ân nhân dịp 27.7.2024 của Petrolimex

Văn hoá - Trách nhiệm Xã hội |  15/07/2024

Petrolimex tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW

Đảng - Đoàn thể |  10/07/2024

Hội nghị sơ kết công tác Đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024

Văn hoá - Trách nhiệm Xã hội |  28/06/2024

Hội CCB Petrolimex Sài Gòn được chuyển giao về Hội CCB cơ quan Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Đảng - Đoàn thể |  24/06/2024

Đảng ủy Petrolimex dự Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định 164-QĐ/TW

Đảng - Đoàn thể |  15/03/2024

Hội nghị tổng kết công tác hoạt động Công đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2023

Đảng - Đoàn thể |  23/02/2024

Giọt xăng dầu đỏ tình thương

Văn hoá - Trách nhiệm Xã hội |  27/08/2022

Đảng ủy Petrolimex Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Đảng - Đoàn thể |  26/07/2022

Đảng ủy Petrolimex tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt NQTW5 với hình thức kết nối trực tuyến

Đảng - Đoàn thể |  22/07/2022

Hoạt động tri ân nhân ngày 27.7.2022

Văn hoá - Trách nhiệm Xã hội |  27/07/2022

Đảng ủy Petrolimex Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022

Đảng - Đoàn thể |  19/07/2022

Tin ảnh: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam lần IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đảng - Đoàn thể |  18/06/2022

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội