Hiệu quả và thực chất

PV

01:23 CH @ Thứ Sáu - 16 Tháng Mười Hai, 2016

Đây là khẳng định của Chủ tịch Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn), Chủ tịch Hội đồng Chất lượng (HĐCL) Nguyễn Văn Cảnh tại Hội nghị giao ban chất lượng định kỳ mở rộng mới đây.

Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh yêu cầu tất cả đội ngũ lãnh đạo các cấp bám sát kế hoạch chất lượng hàng năm để chỉ đạo thực hiện, kiểm tra...

Theo báo cáo tổng kết chất lượng 2016, năm đầu tiên thực hiện trong kế hoạch 5 năm phát triển chất lượng Petrolimex Sài Gòn giai đoạn (2016 - 2020), công ty đã triển khai đồng bộ nhiều đầu mục công việc của chương trình chất lượng đầu năm đề ra: Kiện toàn lại đội ngũ làm công tác ISO; ban hành lại chính sách chất lượng - thể hiện thông điệp cam kết mạnh mẽ của Ban lãnh đạo về đảm bảo chất lượng hệ thống quản lý nói chung, chất lượng sản phẩm dịch vụ nói riêng; tổ chức nhiều lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ quản lý QSHE và kỹ năng bán hàng; đánh giá nội bộ định kỳ; tiếp đón nhiều đoàn đánh giá giám sát của các tổ chức chứng nhận (BVC, Vilas, Quacert, Tổng cục TCĐLCL) và của khách hàng; rà soát, tích hợp gọn nhẹ tài liệu nội bộ và bổ sung mức độ yêu cầu chất lượng vào từng bước quy trình.

Duy trì thực hành 5S và tư vấn, đào tạo hỗ trợ các công ty xăng dầu nội bộ ngành triển khai áp dụng thành công mô hình này; thường xuyên đưa tin QSHE lên website, fanpage và tiếp nhận, chuyển xử lý kịp thời, thỏa đáng mọi thông tin khiếu nại, phản hồi của khách hàng; tham dự Hội nghị chất lượng châu Á (9/2016), Vinatest (12/2016).

Đặc biệt năm 2016, Petrolimex Sài Gòn đã hỗ trợ Công ty TNHH Xăng dầu Kiên Giang (Công ty thành viên) xây dựng, áp dụng thành công Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và chuẩn mực quản trị nội bộ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Năm 2017, bên cạnh những hoạt động đảm bảo chất lượng thường xuyên, công ty tập trung chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 sang phiên bản mới 2015 để nâng tầm quản trị theo yêu cầu mới trên nền tư duy quản trị rủi ro; nâng cấp và mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý An toàn - Môi trường từ tổng kho ra phạm vi toàn công ty theo chuẩn ISO 14001:2015; triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống bảo trì năng suất toàn diện (TPM) để nâng cao chất lượng công tác quản lý kỹ thuật; tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia 2017 để tạo động lực phát triển chất lượng và phục vụ công tác truyền thông (PR) của công ty.

Đặc biệt, Chủ tịch Công ty chỉ đạo tích hợp, gắn kết chặt chẽ chất lượng vào hoạt động nghiệp vụ, tác nghiệp; tích hợp thành một bộ tài liệu nội bộ duy nhất; quản lý điều hành bằng bộ chỉ số đo lường chất lượng hoạt động (KPI), gắn vào trả lương thưởng và tích hợp kiểm tra toàn diện quý/lần để tránh chồng chéo.

Công ty tiếp tục tổ chức đào tạo, tái đào tạo KAIZEN để nâng cao nhận thức, tạo cơ chế để mọi người tham gia cải tiến hệ thống - tiếp tục duy trì công tác ISO thực chất và hiệu quả, góp phần đưa Petrolimex Sài Gòn phát triển bền vững với mục tiêu "An toàn - Chất lượng - Hiệu quả" - "để tiến xa hơn”.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội