"Chất lính" Petrolimex

Gia Minh-Nhật Quang

08:27 SA @ Thứ Sáu - 22 Tháng Chín, 2017

Sáng 21/9, tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã diễn ra Đại hội Hội cựu chiến binh (CCB) cơ quan Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2017-2022).

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Hội CCB Cơ quan Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam lần III (nhiệm kỳ 2017 - 2022)

Theo ông Nguyễn Xuân Tương - Phó Chủ tịch Hội CCB Petrolimex, CCB Petrolimex đã bám sát Điều lệ CCB Việt Nam và nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp trong từng thời kỳ, thể hiện rõ nét chất lính trong thời bình...

Các hoạt động của CCB Petrolimex đều thiết thực, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy các cấp và trong sự gắn kết mật thiết với các tổ chức chính trị xã hội tại doanh nghiệp (Công đoàn, Đoàn thanh niên) và đông đảo tập thể CBCNV-NLĐ.

Về công tác chính trị, tư tưởng: Tư tưởng cán bộ, hội viên ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia bảo vệ quan điểm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, Hội CCB Petrolimex còn tham gia xây dựng Đảng, thực hành dân chủ cơ sở; góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng với tinh thần "trung thành, đoàn kết, gương mẫu".

Bầu BCH Hội CCB Cơ quan Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam khóa 3 và Bầu Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VI

Trong công tác giáo dục tuyên truyền, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, Hội CCB Petrolimex luôn xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên.

Bên cạnh đó, Hội CCB Petrolimex còn làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, đi đầu trong việc vận động hội viên CCB phát huy truyền thống tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ"; góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Petrolimex...

Đại hội xác định nhiệm kỳ III (2017-2022) là tiếp tục xây dựng tổ chức CCB Petrolimex mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Petrolimex trong giai đoạn mới - giai đoạn của hội nhập và cạnh tranh; thực hiện các cam kết với cổ đông, đối tác và khách hàng.

Đại hội cũng đã thông qua 11 nhiệm vụ cụ thể với 7 giải pháp để đạt mục tiêu đề ra; trên cơ sở mỗi CCB luôn trân trọng giữ gìn và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với 8 chữ vàng“Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”...

Hội viên Hội CCB Cơ quan Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhận Kỷ niệm chương của TW Hội CCB Việt Nam

BCH Hội CCB cơ quan Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Khóa III (nhiệm kỳ 2017 - 2022)

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội