Tóm tắt sổ cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức 2018 bằng tiền tại ngày 31.5.2019

Nguyễn Bá Tùng

Người được ủy quyền công bố thông tin

08:55 CH @ Thứ Ba - 11 Tháng Sáu, 2019

Tải về toàn văn bản tóm tắt:tại đây

Cùng chuyên mục

Đính chính thông tin về Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ có liên quan đến công ty BMF

Thông tin cổ đông |  18/09/2023

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông tin cổ đông |  14/09/2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Thông tin cổ đông |  12/09/2023

Nghị quyết về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Thông tin cổ đông |  11/09/2023

Báo cáo về việc PLX không còn là cổ đông lớn của PGBank

Thông tin cổ đông |  08/09/2023

Thông báo: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu PGB cho các nhà đầu tư trúng đấu giá

Thông tin cổ đông |  07/09/2023

PLX công bố thông tin bán cổ phiếu quỹ

Thông tin cổ đông |  23/05/2019

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ phiếu quỹ tại thời điểm 31.5.2019

Thông tin cổ đông |  10/06/2019

Petrolimex/PLX thông báo thay đổi địa chỉ Văn phòng giao dịch kể từ 16.5.2019

Tin chuyên ngành |  23/05/2019

Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông

Thông tin cổ đông |  22/05/2019

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018

Thông tin cổ đông |  17/05/2019

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt

Đại hội đồng cổ đông |  15/05/2019

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội