Tóm tắt sổ cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức 2018 bằng tiền tại ngày 31.5.2019

Nguyễn Bá Tùng

Người được ủy quyền công bố thông tin

08:55 CH @ Thứ Ba - 11 Tháng Sáu, 2019

Tải về toàn văn bản tóm tắt:tại đây

Cùng chuyên mục

Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thông tin cổ đông |  05/04/2024

QĐ số 205 v/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của ông Lê Văn Hướng - Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban Nhân sự, Lương, Thưởng HĐQT

Thông tin cổ đông |  11/03/2024

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thông tin cổ đông |  04/03/2024

Nghị quyết V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thông tin cổ đông |  01/03/2024

QĐ số 082 v/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của ông Trần Văn Kha - Trưởng Ban Tổng hợp - HĐQT

Thông tin cổ đông |  01/02/2024

Ông Nguyễn Bá Tùng tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Petrolimex kể từ ngày 01.01.2024

Thông tin cổ đông |  27/12/2023

PLX công bố thông tin bán cổ phiếu quỹ

Thông tin cổ đông |  23/05/2019

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ phiếu quỹ tại thời điểm 31.5.2019

Thông tin cổ đông |  10/06/2019

Petrolimex/PLX thông báo thay đổi địa chỉ Văn phòng giao dịch kể từ 16.5.2019

Tin chuyên ngành |  23/05/2019

Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông

Thông tin cổ đông |  22/05/2019

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018

Thông tin cổ đông |  17/05/2019

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt

Đại hội đồng cổ đông |  15/05/2019

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội