PLX công bố thông tin bán cổ phiếu quỹ

Nguyễn Bá Tùng

Người được ủy quyền công bố thông tin

12:28 CH @ Thứ Năm - 23 Tháng Năm, 2019

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX) công bố thông tin về việc bán cổ phiếu quỹ được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 72/PLX-NQ-HĐQT ngày 23.05.2019, có nội dung cụ thể như sau:

Phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ, theo đó:

– Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi thực hiện giao dịch: 123.064.846 cổ phiếu.

– Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 20.000.000 cổ phiếu.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội