Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018

Nguyễn Bá Tùng

Người được ủy quyền công bố thông tin

06:09 CH @ Thứ Sáu - 17 Tháng Năm, 2019

Cùng chuyên mục

Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông tin cổ đông |  05/06/2023

Ông Nguyễn Xuân Hùng tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Petrolimex kể từ ngày 15.5.2023

Thông tin cổ đông |  15/05/2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông tin cổ đông |  12/05/2023

Nghị quyết V/v điều chỉnh ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông tin cổ đông |  11/05/2023

Nghị quyết V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông tin cổ đông |  10/05/2023

Thông báo về việc UBCKNN đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ngân hàng PG Bank ra công chúng của Petrolimex

Thông tin cổ đông |  08/05/2023

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt

Đại hội đồng cổ đông |  15/05/2019

Giải trình Báo cáo tài chính Quý I/2019

Báo cáo |  04/05/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2019

Báo cáo |  03/05/2019

Duy trì đà phát triển ổn định bằng chất lượng quản trị

Tin chuyên ngành |  26/04/2019

Nghị quyết về việc thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2019

Đại hội đồng cổ đông |  26/04/2019

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Đại hội đồng cổ đông |  26/04/2019

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội