Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Petrolimex

03:36 CH @ Thứ Sáu - 26 Tháng Tư, 2019

Tải về toàn văn "Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019":tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội