Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Petrolimex

03:12 CH @ Thứ Ba - 08 Tháng Ba, 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, gồm:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;

2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 bằng hình thức trực tuyến (dự thảo);

3. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (dự thảo);

4. Tờ trình phương án nhân sự thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (dự thảo);

4.1. Ông Phạm Văn Thanh

4.2. Ông Đào Nam Hải

4.3. Ông Trần Ngọc Năm

4.4. Ông Nguyễn Thanh Sơn

4.5. Ông Lê Văn Hướng

4.6. Ông Nguyễn Anh Dũng

4.7. Ông Ken Kimura

4.8. Ông Võ Văn Quyền

4.9. Ông Đặng Quang Tuấn

4.10. Ông Nguyễn Vinh Thanh

4.11. Bà Hoàng Mai Ninh

4.12. Bà Đinh Thị Kiều Trang

4.13. Ông Norimasa Kuroda

5. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội