Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Petrolimex

03:12 CH @ Thứ Ba - 08 Tháng Ba, 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, gồm:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;

2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 bằng hình thức trực tuyến (dự thảo);

3. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (dự thảo);

4. Tờ trình phương án nhân sự thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (dự thảo);

4.1. Ông Phạm Văn Thanh

4.2. Ông Đào Nam Hải

4.3. Ông Trần Ngọc Năm

4.4. Ông Nguyễn Thanh Sơn

4.5. Ông Lê Văn Hướng

4.6. Ông Nguyễn Anh Dũng

4.7. Ông Ken Kimura

4.8. Ông Võ Văn Quyền

4.9. Ông Đặng Quang Tuấn

4.10. Ông Nguyễn Vinh Thanh

4.11. Bà Hoàng Mai Ninh

4.12. Bà Đinh Thị Kiều Trang

4.13. Ông Norimasa Kuroda

5. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;

Cùng chuyên mục

CBTT về việc Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông tin cổ đông |  31/03/2023

Petrolimex công bố thông tin bất thường

Thông tin cổ đông |  30/03/2023

Nghị quyết v/v lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông tin cổ đông |  28/03/2023

Giải trình về việc không CBTT giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ

Thông tin cổ đông |  23/03/2023

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ

Thông tin cổ đông |  22/03/2023

Giải trình về việc không CBTT giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ

Thông tin cổ đông |  20/03/2023

Ông Trần Ngọc Năm tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Petrolimex kể từ ngày 01.03.2022

Thông tin cổ đông |  28/02/2022

Thông báo thay đổi về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông tin cổ đông |  14/02/2022

Bổ nhiệm ông Đào Nam Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc Petrolimex

Thông tin cổ đông |  11/02/2022

Nghị quyết về ngày đăng kí cuối cùng dự kiến để tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông tin cổ đông |  11/02/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông tin cổ đông |  08/02/2022

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội