Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Petrolimex

03:12 CH @ Thứ Ba - 08 Tháng Ba, 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, gồm:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;

2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 bằng hình thức trực tuyến (dự thảo);

3. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (dự thảo);

4. Tờ trình phương án nhân sự thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (dự thảo);

4.1. Ông Phạm Văn Thanh

4.2. Ông Đào Nam Hải

4.3. Ông Trần Ngọc Năm

4.4. Ông Nguyễn Thanh Sơn

4.5. Ông Lê Văn Hướng

4.6. Ông Nguyễn Anh Dũng

4.7. Ông Ken Kimura

4.8. Ông Võ Văn Quyền

4.9. Ông Đặng Quang Tuấn

4.10. Ông Nguyễn Vinh Thanh

4.11. Bà Hoàng Mai Ninh

4.12. Bà Đinh Thị Kiều Trang

4.13. Ông Norimasa Kuroda

5. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;

Cùng chuyên mục

Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thông tin cổ đông |  05/04/2024

QĐ số 205 v/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của ông Lê Văn Hướng - Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban Nhân sự, Lương, Thưởng HĐQT

Thông tin cổ đông |  11/03/2024

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thông tin cổ đông |  04/03/2024

QĐ số 082 v/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của ông Trần Văn Kha - Trưởng Ban Tổng hợp - HĐQT

Thông tin cổ đông |  01/02/2024

Ông Nguyễn Bá Tùng tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Petrolimex kể từ ngày 01.01.2024

Thông tin cổ đông |  27/12/2023

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần của Petrolimex (Đăng ký thay đổi lần thứ 13)

Thông tin cổ đông |  01/03/2022

Ông Trần Ngọc Năm tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Petrolimex kể từ ngày 01.03.2022

Thông tin cổ đông |  28/02/2022

Thông báo thay đổi về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông tin cổ đông |  14/02/2022

Bổ nhiệm ông Đào Nam Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc Petrolimex

Thông tin cổ đông |  11/02/2022

Nghị quyết về ngày đăng kí cuối cùng dự kiến để tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông tin cổ đông |  11/02/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông tin cổ đông |  08/02/2022

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội