Bổ nhiệm ông Đào Nam Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc Petrolimex

HĐQT Petrolimex

04:58 CH @ Thứ Sáu - 11 Tháng Hai, 2022

Cùng chuyên mục

Thông báo chi trả cổ tức PLX năm 2022 bằng tiền và các mẫu biểu

Thông tin cổ đông |  03/10/2023

Đính chính thông tin về Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ có liên quan đến công ty BMF

Thông tin cổ đông |  18/09/2023

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông tin cổ đông |  14/09/2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Thông tin cổ đông |  12/09/2023

Nghị quyết về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Thông tin cổ đông |  11/09/2023

Báo cáo về việc PLX không còn là cổ đông lớn của PGBank

Thông tin cổ đông |  08/09/2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông tin cổ đông |  08/02/2022

Nghị quyết của HĐQT Petrolimex về dự kiến nội dung, chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông tin cổ đông |  28/01/2022

Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông

Thông tin cổ đông |  20/12/2021

Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông

Thông tin cổ đông |  01/12/2021

CBTT v/v Thay giấy ủy quyền CBTT kèm theo Giấy ủy quyền mới

Thông tin cổ đông |  19/11/2021

CBTT v/v Thay giấy ủy quyền CBTT kèm theo Giấy ủy quyền mới

Thông tin cổ đông |  19/11/2021

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội