Thông báo thay đổi về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Petrolmex

11:20 SA @ Thứ Hai - 14 Tháng Hai, 2022

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Xuân Hùng tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Petrolimex kể từ ngày 15.5.2023

Thông tin cổ đông |  15/05/2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông tin cổ đông |  12/05/2023

Nghị quyết V/v điều chỉnh ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông tin cổ đông |  11/05/2023

Nghị quyết V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông tin cổ đông |  10/05/2023

Thông báo về việc UBCKNN đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ngân hàng PG Bank ra công chúng của Petrolimex

Thông tin cổ đông |  08/05/2023

Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Thông tin cổ đông |  28/04/2023

Bổ nhiệm ông Đào Nam Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc Petrolimex

Thông tin cổ đông |  11/02/2022

Nghị quyết về ngày đăng kí cuối cùng dự kiến để tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông tin cổ đông |  11/02/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông tin cổ đông |  08/02/2022

Nghị quyết của HĐQT Petrolimex về dự kiến nội dung, chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông tin cổ đông |  28/01/2022

Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông

Thông tin cổ đông |  20/12/2021

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội