Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Nguyễn Bá Tùng

Người được ủy quyền công bố thông tin

11:16 SA @ Thứ Ba - 23 Tháng Tư, 2019

Cùng chuyên mục

Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thông tin cổ đông |  05/04/2024

QĐ số 205 v/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của ông Lê Văn Hướng - Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban Nhân sự, Lương, Thưởng HĐQT

Thông tin cổ đông |  11/03/2024

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thông tin cổ đông |  04/03/2024

Nghị quyết V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thông tin cổ đông |  01/03/2024

QĐ số 082 v/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của ông Trần Văn Kha - Trưởng Ban Tổng hợp - HĐQT

Thông tin cổ đông |  01/02/2024

Ông Nguyễn Bá Tùng tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Petrolimex kể từ ngày 01.01.2024

Thông tin cổ đông |  27/12/2023

Gia hạn thời gian công bố BCTC trong năm tài chính 2019

Báo cáo |  17/04/2019

Đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Đại hội đồng cổ đông |  16/04/2019

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Đại hội đồng cổ đông |  11/04/2019

Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông

Thông tin cổ đông |  10/04/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 - Petrolimex

Báo cáo |  05/04/2019

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty Mẹ - Petrolimex

Báo cáo |  05/04/2019

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội