Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần của Petrolimex (Đăng ký thay đổi lần thứ 11)

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội:

02:03 CH @ Thứ Sáu - 04 Tháng Năm, 2018

Cùng chuyên mục

Đính chính thông tin về Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ có liên quan đến công ty BMF

Thông tin cổ đông |  18/09/2023

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông tin cổ đông |  14/09/2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Thông tin cổ đông |  12/09/2023

Nghị quyết về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Thông tin cổ đông |  11/09/2023

Báo cáo về việc PLX không còn là cổ đông lớn của PGBank

Thông tin cổ đông |  08/09/2023

Thông báo: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu PGB cho các nhà đầu tư trúng đấu giá

Thông tin cổ đông |  07/09/2023

Giải trình Báo cáo tài chính Quý I/2018 - Petrolimex

Báo cáo |  03/05/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2018 - Petrolimex

Báo cáo |  03/05/2018

Tăng trưởng toàn diện, quản trị hiệu quả

Tin chuyên ngành |  03/05/2018

Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội đồng cổ đông |  01/05/2018

Ông Phạm Văn Thanh được bầu làm Chủ tịch mới của Petrolimex

Petrolimex trên báo chí |  29/04/2018

Nghị quyết về việc thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2018

Đại hội đồng cổ đông |  27/04/2018

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội