Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần của Petrolimex (Đăng ký thay đổi lần thứ 10)

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội:

02:01 CH @ Thứ Tư - 01 Tháng Mười Một, 2017

Cùng chuyên mục

Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thông tin cổ đông |  05/04/2024

QĐ số 205 v/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của ông Lê Văn Hướng - Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban Nhân sự, Lương, Thưởng HĐQT

Thông tin cổ đông |  11/03/2024

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thông tin cổ đông |  04/03/2024

Nghị quyết V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thông tin cổ đông |  01/03/2024

QĐ số 082 v/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của ông Trần Văn Kha - Trưởng Ban Tổng hợp - HĐQT

Thông tin cổ đông |  01/02/2024

Ông Nguyễn Bá Tùng tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Petrolimex kể từ ngày 01.01.2024

Thông tin cổ đông |  27/12/2023

Lễ công bố quyết định Tổng giám đốc Petrolimex

Tin chuyên ngành |  31/10/2017

Nghị quyết số 168 v/v phê duyệt phương án bổ nhiệm Tổng giám đốc Petrolimex

Thông tin cổ đông |  30/10/2017

Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Đức Thắng giữ chức vụ Tổng giám đốc Petrolimex

Thông tin cổ đông |  30/10/2017

Điều tâm đắc của Tổng giám đốc Petrolimex Trần Văn Thịnh

Petrolimex trên báo chí |  30/10/2017

Thông báo số 030/2017 về việc mất Giấy CNSHCP

Thông tin cổ đông |  24/10/2017

Thị trường bán lẻ xăng dầu và cuộc đua mới

Petrolimex trên báo chí |  16/10/2017

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội